Mikä on blogi?

Blogilla tarkoitetaan sivustoa, jolle tuotetaan sisältöä. Blogit voivat sisältää tekstejä, kuvia, videoita, mainoksia jne. Yleisimmin blogeissa on sekä kuvia että tekstiä. Tämä teksti käsittelee blogeja ja sitä, millaisia erilaisia blogeja voi olla, kuka niitä tekee jne. Käymme läpi sekä suomalaisia että ulkomaisia blogeja. Tämän esittelyn jälkeen aiheen käsittely aloitetaan esittelemällä sivustoja, joissa blogien teko on mahdollista.

Usein blogin ja nettisivun raja on häilyvä. Blogi on usein henkilökohtaisempi kuin verkkosivu ja sen tekstit on usein kirjoitettu minä-muodossa. Blogeille tyypillistä usein ovat myös mahdollisuus kommentoida blogia ja kirjoitusten pysyvät verkko-osoitteet, eli “permalinks” englanniksi. Sana blogi on tullut Suomeen englannin kielen sanasta “weblog” eli verkkoloki. Sana on tullut englannin kielen sanastoon 1990-luvun loppupuolella.

Blogille on useita nimityksiä suomen kielessä. Esimerkiksi weblogi, verkkoblogi, verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja ja netlog esiintyvät arkikielessä, mutta blogi-nimitys on kuitenkin kaikista tunnetuin. Verkkopäiväkirja ja nettipäiväkirja ovat täysin suomalaisia termejä, ja ne viittaavat blogia paremmin päivittäin kirjoitettavan omasta elämstä kirjoitettavaan nettipäiväkirjaan. Vlog sen sijaan viittaa videomuotoiseen blogiin, sana tulee luonnollisesti termeistä video ja blog.

Blogille on tyypillistä se, että uusin kirjoitus on ylimpänä. Blogit ovat usein ajankohtaisia ja spontaaneja. Bloggarit kommentoivat usein muiden kirjoittajien blogeja. Blogimaailmaa kutsutaan eri termeillä, esimerkiksi blogosfääri. Blogeja ylläpidetään eri blogipalveluiden kautta tai blogi asennetaan itse. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset käyttävät blogeja, joskus blogi on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön.

Miksi blogeja kirjoitetaan? Joillekin kyseessä on vain ajanviete, eräänlainen päiväkirja ja toiselle se voi olla vakavampi harrastus, ellei jopa työ. Blogien kirjoittamisesta on tullut myös eräänlainen muoti ja varsinkin nuorten keskuudessa blogien seuraaminen on arvostettua. Monet ihmiset kokevat, että he pystyvät tuomaan blogien kautta tekemistään ihmisten tietoisuuteen. Bloggaaminen voi olla myös hyvä tapa silloin, kun henkilö haluaa vaihtaa ajatuksia jostain asiasta, esimerkiksi harvinaisemmasta harrastuksesta. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla asuvien ei ole välttämättä kovin helppoa löytää saman alan harrastajia. Tosin bloggaaminen on usein enemmänkin yksinpuhelua ja se ei ole välttämättä kaikkein interaktiivisin tapa. Mikä on blogien tulevaisuus? Jossain vaiheessa blogien arveltiin olevan muoti-ilmiö, joka menee pian ohi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että blogien suosio jatkuu.

Aiemmin blogit olivat erityisesti nuorten suosiossa. Nykyisin kuitenkin kaikenikäiset kirjoittavat blogeja, vanhempien ihmisten suosiossa ovat erityisesti harrastuksiin liittyvät blogit, esimerkiksi ompelusta tai ruoanlaitosta kertovat blogit ovat erityisen suosittuja.

Tällä sivustolla käymme bloggaamista läpi laajasti ja monesta eri näkökulmasta. Keskustelemme esimerkiksi siitä kuinka bloggaamisesta tietämätön voi päästä alkuun bloggaamisessa. Tähän liittyen käymme läpi eri sivustoja, joille on mahdollista laittaa oma blogi pystyyn helposti. Pelkkä sivusto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös hyviä ideoita joko tekstien, kuvien tai videoiden muodossa. Tämän jälkeen keskustellaan siitä kuinka blogia tulisi kirjoittaa, lähestymme kysymystä siitä näkökulmasta, että tulisiko blogia kirjoittaa omalla nimellä vai nimimerkin takaa?

Tämän jälkeen käymme läpi bloggaamista muissa maissa, esimerkiksi Venäjällä. Esittelemme myös kuuluisia bloggaajia maailmalta. Sen jälkeen pohdimme sitä kuinka kenestä vain voi tulla hyvä bloggaaja, mitä siihen tarvitaan? Tietenkään yhtä vastausta kysymykseen ei ole, mutta joitakin yleisvinkkejä aiheesta voi antaa. Puhumme vielä bloggarin työstä ennen kuin eri alojen blogeja esitellään.

magazine-elite